Livsmedelsfärger gör barn rastlösa

Både småbarn och barn i skolåldern kan påverkas negativt av konstgjorda färgämnen och konserveringsmedel i maten. Redan en ganska måttlig mängd av livsmedelstillsatserna minskar barnens uppmärksamhet och gör dem mer rastlösa och impulsiva.

6 september 2007 01:00
Det visar resultaten av en brittisk studie, som på torsdagen publiceras i nätupplagan av den välrenommerade medicintidskriften The Lancet.
"Våra resultat kan få avsevärd betydelse för regleringen av livsmedelstillsatser", skriver Donna McCann och hennes forskarkollegor vid University of Southampton och Imperial College i London.

Studien omfattar 153 3-åringar och 144 8-9-åringar. I omgångar under sex veckor fick de dagligen dricka juice med ett par olika mixar av färgämnen och konserveringsmedlet natriumbensoat eller likadant smakande "placebojuice" utan tillsatser.
Mixen av konstgjorda färgämnen i försöksdrinkarna motsvarade ungefär den mängd som finns i ett till två hekto godis.
Under studiens gång visste varken barnen, deras föräldrar, deras lärare eller forskarna själva under vilka veckor barnen fick juice med eller utan konstgjorda tillsatser.
Därför är det inte troligt att föräldrarnas och lärarnas skattningar i en särskild "beteendedagbok" påverkats av om de på förhand trott att sådana tillsatser i födan kan ha negativa effekter på barnens beteende.

I efterhand avslöjades när barnen fått den ena eller andra sortens drink. Då stod det också klart att såväl 3-åringarna som 8-9-åringarna varit mer "hyperaktiva" - med mer av koncentrationssvårigheter, rastlöshet och impulsiva beteenden - under tiden de fått juice med tillsatser än under tiden de fått "placebojuice".
Forskarna betonar att deras fynd, till skillnad från en del tidigare undersökningar kring konstgjorda färgämnens inverkan på beteendet hos barn med ADHD, gäller ett tvärsnitt av 3- respektive 8-9-åringar.

Men vilket eller vilka av färgämnena respektive konserveringsmedlet som gör barnen mer hyperaktiva kan studien inte besvara.
"Detta måste undersökas i ytterligare studier", skriver de.
Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!