Mahima Dutt Sharma förstår trots allt männens fascination av den kvinnliga personalen på stationen.

De är inte vana vid att se kvinnor hantera sådana jobb, så jag klandrar dem egentligen inte, säger hon.

Indien är en av världens snabbast växande stora ekonomier, men har också en av världens lägsta sysselsättningsnivåer bland kvinnor. Och trenden förvärras. Kvinnor står för 17 procent av landets bruttonationalprodukt och det är mindre än hälften av det globala snittet.

Allt färre arbetar

Allt färre kvinnor tar del av arbetslivet, speciellt på landsbygden där de flesta indier bor. Och även om fler kvinnor studerar längre så är det bara en tredjedel av alla kvinnor med en universitetsexamen som jobbar, enligt Världsbanken.

Sedan tidigare finns det tunnelbanetåg i indiska storstäder som är reserverade för enbart kvinnor. Men då handlar det snarare om en åtgärd för att förhindra sexuella trakasserier.

På Gandhinagar junction i Jaipur passerar dagligen cirka 7 000 personer. Många av dem män från områden på landsbygden där kvinnor inte ens får vistas utomhus. Att all personal på tågstationen är kvinnor gör att många av männen tvingas ta ett stort steg utanför sin bekvämlighetszon.

"Försöker kika in"

Neelam Jatav säger att hennes arbete som arbetsledare gett henne "nya vingar att flyga med", men hon måste ändå hantera män som är skeptiska till en kvinnlig auktoritetsperson.

Ända sedan jag började jobba här har jag märkt att män fortsätter att försöka kika in både här och där. Det känns verkligen besvärligt, för jag gör bara mitt jobb, säger hon.

Ekonomer varnar att Indien inte kan nå en tvåsiffrig tillväxt om man inte vänder trenden med kvinnors frånvaro från arbetslivet. Och McKinsey Global Institute fann år 2015 att Indien kunde öka sin BNP med upp till 60 procent år 2025, bara genom att överbrygga könsskillnaderna.

De flesta indiska kvinnor arbetar dock inte på tågstationer utan med inomhusarbete eller barnomsorg. Och även kvinnor med jobb förväntas ofta sluta arbeta när de gifter sig eller får barn.