Skola Barn- och elevombudet (BEO) har fått kritik för att driva skadeståndsärenden där elever blivit kränkta för långt. Nu visar det sig att kritiken även har kommit inifrån myndigheten.

I en skrivelse som Dagens Nyheter tagit del av framgår att 16 interna utredare och jurister inom Skolinspektionen, som BEO är en del av, anser att ärenden drivs för hårt.

BEO väljer att utreda alla möjliga påståenden där föräldrar tycker att deras barn har blivit kränkta. Det leder till att lärare blir osäkra och inte vågar ingripa, säger Luca Nesi, en av undertecknarna, till tidningen.

Ett exempel är fallet med en lärare som lyfte undan en pojke som blockerade vägen för andra, anser han. Det fallet driver BEO just nu till Högsta domstolen.

Trots att det gått över ett år sedan skrivelsen lämnades in har de anställda inte fått någon ordentlig respons, uppger Luca Nesi.

Barn- och elevombudet har förståelse för att frågan behöver diskuteras men anser samtidigt att man bara följer lagen.