År 2030 ska transportsektorns klimatpåverkan enligt klimatlagens mål ha minskat med 70 procent jämfört med 2010. Det går långsamt, för enligt intresseorganisationen Gröna Bilister har vi hittills bara nått 17 procent.

Här tror jag att det kollektiva resandet är helt avgörande, att transporter flyttas från biltrafik till kollektiv-, gång- och cykeltrafik. Men det släpar efter, säger Per Östborn, projektledare på Gröna Bilister, till TT.

Enligt intresseorganisationens lokala 2030-indikatorer, som jämfört trender för resevolym och utbud runt om i landet, ökar det kollektiva resandet mest i Dalarna och Stockholm. Där har kollektivtrafiken en beläggningsgrad på 36 procent respektive 32 procent.

Trenden pekar också uppåt i Kalmar, Skåne, Uppland, Västerbotten, Västmanland och Västra Götaland, då länstrafiken ökat sitt utbud samtidigt som resenärerna blir fler.

Fulla bussar och tåg

Situationen i Blekinge och Jönköpings län pekar Gröna Bilister däremot ut som "något oroande". Resandet ökar samtidigt trots att länstrafiken inte utökat utbudet, vilket i förlängningen riskerar att drabba resenärer, säger Per Östborn.

Om invånarna vill åka kollektivt och utbudet inte ökas blir fordonen mer och mer fulla, då blir det en dålig reseupplevelse. Det är samma risk som i Stockholm, det verkar blir mer trångt på tunnelbana, tåg och bussar. Trafiken har inte ökat i samma takt som resandet.

För Gotland är beläggningsgraden på öns bussar bara 10 procent – vilket innebär att nio av tio sittplatser på bussarna står tomma, enligt Gröna Bilister.

Jag vet inte närmare vad de gör fel, men det kan vara ett glesbygdsproblem. I Norrlands inland och på Gotland kan det göra större klimatpåverkan med bussar som kör tomma.