Förklaringen är att Nordiska motståndsrörelsen, som stått för 2 700 av dessa aktiviteter, har vuxit, menar Jonathan Leman, researcher på tidningen Expo.

Det är en mycket radikal, hierarkisk, nazistisk organisation med krav på medlemmarna att leverera. Man har till och med interna poängsystem, säger han.

Okänt medlemsantal

När Svenskarnas parti lades ner var det många som gick över dit, men enligt Expo har ytterligare personer anslutit. Medlemsantalet är okänt.

Man ska inte vara alarmistisk, men det är klart att det här är något det finns skäl att vara orolig över, att det är en så våldsbenägen och extrem organisation som dominerar i den här redan extrema politiska miljön, säger Jonathan Leman.

Den klart dominerande aktiviteten är propagandaspridning, till exempel affischering och spridning av klistermärken och flygblad. En tydlig trend är en satsning på sociala aktioner, som att nattvandra, agera badvakter eller dela ut mat till hemlösa.

Våldspotential

Våldsdåden är däremot inte så många att de räknas som en egen kategori i Expos sammanställning.

Mycket av våldet är inte planerat som en aktivitet, utan det är situationer som uppstår genom att den här organisationen består av individer med våldspotential som kan se närvaron av meningsmotståndare som en provokation, säger Jonathan Leman.

Expo har gjort årliga sammanställningar sedan 2008, då de rasideologiskt orienterade organisationerna genomförde strax under 2 000 aktiviteter. Efter en nedgång 2009–2011 ökade aktivitetsnivån 2012–2014. Sedan sjönk antalet aktiviteter något 2015 för att 2016 stiga till den högsta nivån sedan Expo systematiskt började räkna.

Flest aktiviteter noterades i Skåne, 525 stycken. Men i relation till folkmängd är det Dalarna som sticker ut med 320 aktiviteter.