Brasilien Nu har 24 personer bekräftats döda i händelsen den 12 april när två hus rasade i ett fattigt område i Rio de Janeiro. Detta sedan en 35-årig kvinna som skadades dött på ett sjukhus.

Ytterligare tio människor skadades i samband med rasen.

De två byggnaderna i området Muzema rasade efter kraftiga regn. Räddningsarbetet försvårades av att delar av vägen upp till de raserade husen sköljdes bort. Många av de primitiva byggnaderna i området uppförs utan byggnadslov och de boende ansluter sig också illegalt till vatten- och elnät.

Tre personer som misstänks för att ha byggt och sålt bostäder i husen eftersöks av polisen.

Myndigheterna har sagt att andra bostadshus i området ska rivas för att förebygga liknande katastrofer.