"Som huvudarrangörer uppmanar vi Region Gotland att inte upplåta mark åt NMR eller andra antidemokratiska och våldsbejakande organisationer under Almedalsveckan”, skriver partierna i ett uttalande till Region Gotland.

Den tekniska nämnden har ansvaret för att upplåta mark och har redan för ungefär två veckor sedan godkänt NMR:s förfrågan om plats under Almedalen.

De har fått tillstånd efter det regelverk som finns, polisen har även de godkänt det, så det är beslutat och klart, säger Tommy Gardell, ordförande i tekniska nämnden på Region Gotland.

TT: Och om det överklagas?

Kan överklagas

Ja, då måste ju frågan upp igen, säger Gardell.

Till nästa år vill dock nämnden arbeta för nya regler och kriterier kring upplåtande av mark, något deras jurister måste arbeta med, framhåller Tommy Gardell.

Jag tycker själv att det här är olämpligt, men vi kan inte neka dem enligt de ordningsregler som nu finns, säger han.

Inga antidemokratiska budskap

Medan Region Gotland avgör vilka som får hyra mark avgör huvudarrangörerna vilka som får vara med i det officiella programmet för Almedalen.

Markfrågan är deras beslut, men kan de inte säkra det till i år hoppas vi att de kan göra det till nästa, säger Leif Dahlby (S), årets ordförande för huvudarrangörerna.

Han säger att riksdagspartiernas representanter var eniga om uttalandet de riktat mot regionen. Huvudarrangörerna har tidigare beslutat att NMR inte får vara med i det officiella programmet.

Antidemokratiska budskap ska inte finnas med, säger Mia Stuhre, projektledare för Almedalen.