-Omständigheterna kring dödsfallet tyder på en olycka. Vi tror att kvinnan halkat omkull, säger Norrortspolisens informatör Stefan Marcopoulos till TT.

En man hördes under onsdagskvällen om händelsen. Han fick efter förhöret gå hem och delgavs aldrig någon misstanke om att ha något med kvinnans död att göra.