Räntebeskedet levereras traditionsenligt vid klockan 13.45, följt av en presskonferens 14.30.

För Mario Draghi, som tillträdde som ECB–chef mitt under den så kallade eurokrisen hösten 2011, blir torsdagens räntebesked av allt att döma det nästa sista han levererar som ECB-chef. Draghis mandat löper ut den 31 oktober, en vecka efter det planerade räntebeskedet den 24 oktober.

"Vad som krävs"

Inför sortin från en av de hetaste stolarna i den penningpolitiska världen har "Super-Mario" – som han kallas efter att sommaren 2012 lovat att göra "vad som krävs" för att rädda euron – problem med för lågt inflationstryck.

Draghi signalerade redan på räntemötet i juli att det är nya stimulanser från ECB på väg. Ekonomisk statistik och indikatorer har sedan dess stärkt detta motiv, inte minst den hårda motvind som råder för industrin i Tyskland – EU:s ekonomiska motor.

Vi tror att ECB måste sänka sina prognoser för tillväxt och inflation, vilket stärker motivet för stimulanser, säger Jan von Gerich, chefsanalytiker på Nordea.

Bland analytiker väntas en sänkning av ECB:s så kallade inlåningsränta med 0,10 procentenheter till rekordlåga minus 0,50 procent. ECB:s så kallade styrränta, som legat på noll sedan 2016, antas lämnas oförändrad.

I Draghis fotspår

De flesta bedömare betraktar numera dock inlåningsräntan som ECB:s viktigaste ränteverktyg, då den har en mer direkt effekt på prissättningen på överskottet på likviditet i banksystemet. En lägre ränta på insättningar i ECB över natten ska enligt skolboken stimulera bankerna att öka kreditgivningen.

Ovanpå den sänkta inlåningsräntan spekulerar marknaden i att ECB lanserar nya stödköp för 20–30 miljarder euro per månad under ett halvår eller nio månader.

De flesta räknar med sänkt inlåningsränta, medan det finns en viss osäkerhet om det i ECB:s direktion faktiskt finns en majoritet för att dra i gång stödköpen av obligationer igen.

Christine Lagarde, nominerad som Draghis efterträdare, väntas fortsätta i Draghis fotspår. Nordeas ekonomer räknar med att hon sänker inlåningsräntan med ytterligare 0,10 procentenheter i december och utvidgar stödköpsprogrammet till 50 miljarder euro per månad.