Nya Zeeland inför striktare vapenlagar efter terrorattacken i Christchurch för en vecka sedan då 50 moskébesökare sköts ihjäl. Så kallade stormgevär och semiautomatiska vapen av militär typ förbjuds i den nya lagen som kan antas 11 april. Därmed följer man Australiens exempel, där liknande vapen förbjöds efter en attack med 35 dödsoffer 1996. Man kan undra var gränsen går för att förbjuda militära vapen. 20 dödsoffer, eller 30?

Cyniskt? Javisst, men så är också sambanden mellan tillgången på vapen och människooffer en mycket cynisk ekvation. Konstanten mellan olika länder är antalet enskilda personer som det slår slint för, som av olika anledningar plötsligt vänder sig mot sin skola, sin arbetsplats, en särskild grupp människor eller mot samhället i stort. Men utfallet varierar alltså stort. Vad hade hänt med ett automatvapen på Kronans skola i Trollhättan 2015, i stället för ett svärd och en kniv? Man ryser vid tanken.

En annan konstant är att vad som än händer i USA kan ingen ändra på konstitutionens andra tillägg, som ger folket rätt att äga och bära vapen, ursprungligen som skydd mot en tyrannisk regering. Händer saker gör det i USA, med 15 000 offer för skjutvapen varje år. Allt från småbarn som hittar laddade vapen i byrålådan och råkar skjuta sitt syskon till fruktansvärda massakrer med tiotals dödsoffer. Några exempel från fjolåret: skolorna i Parkland och Houston samt synagogan i Pittsburgh.

Det senaste allvarliga försöket att införa striktare vapenlagar gjordes efter massakern i Sandy Hook 2012, då 20 lågstadiebarn och åtta ur personalen dödades. En uppgiven president Obama konstaterade att alla sådana förslag möttes med misstanken om att man ville ta vapnen ifrån ”ansvarsfulla vapenägare”. Han gjorde en jämförelse med trafiken där antalet dödsoffer är en bråkdel mot tidigare. ”Vi har fått säkrare bilar och vägar genom forskning och utveckling. Men vi vet mycket lite om vapenvåldet då kongressen sätter stopp för all forskning på området”.

National Rifle Association (NRA) har alltjämt ett fast grepp om de folkvalda och ett eget recept för att möta vapenvåldet – vapen. Beväpnade vakter på offentliga platser, vapen i lärarnas kateder, bara så kan man stoppa ”the bad guys”, enligt NRA. I dag går ytterligare ett antal personer med olika diagnoser in på Walmart och köper ett automatvapen för 1 000 dollar.

I Sverige är problemet på skjutningar trots allt på en annan nivå, och består främst av illegala vapen med ursprung forna Jugoslavien. Kontakterna mellan Sverige och länderna i Balkankrigen finns efter invandringen på 1990-talet. Vägarna in i landet är många och tullens uppgift svår. Vi har infört obligatorisk häktning vid grovt vapenbrott, men mer behöver göras.

Den självklara grunden finns ändå där, att vapen dödar och måste kontrolleras strikt. Snart finns den också i Nya Zeeland, medan amerikanska offer lär få fortsätta vänta.