Maja växte upp i Enköping. Efter realskola och hushållsskola träffade hon i unga år sin blivande make, kantorn och folkskolläraren Gösta. I samband med giftermålet flyttade hon till Härkeberga och kom under nästan 80 år att delta i byns inre liv.

Maja hade många strängar på sin lyra. Hon var en god hemmafru, vävde och målade porslin, sydde sina och barnens kläder samt utförde allt annat som på den tiden räknades som angeläget arbete i hemmet.

Vid sidan av detta tog hon gärna hand om de personer med kulturell anknytning som gästade hemmet: föreläsare, poeter, trubadurer och musiker som gärna vistades i den lantliga miljön.

Hon verkade också som kyrkvärd i Härkeberga under en femtonårsperiod. När det gäller det kyrkliga engagemanget kom hon senare att under en längre tid överta makens arbete med att guida besökare och berätta om de berömda kyrkomålningarna av Albertus Pictor.

Maja var under många år länsstudieledare inom organisationen Hem och Samhälle. Maja åtog sig även andra uppdrag i traktens ideella organisationer och fick motta flera utmärkelser. En från hushållningssällskapet för kulturminnesvårdande gärning och en från Enköpings kommun för framstående insatser inom kulturlivet.

Ur motiveringen för det sistnämnda priset framgår bland annat ”att hon under många år med inlevelse och smittande entusiasm spridit kunskap om småstaden Enköping och om Härkeberga socken med dess rika kulturmiljö. Denna kulturgärning är värd respekt och uppskattning. Kulturarvet som Maja Öhlund förmedlat har ett omistligt värde för kommande generationer”.

Maja reciterade gärna poesi i officiella sammanhang och medverkade i olika radioprogram. Ett sådant gjordes tillsammans med Gudrun Granåsen kallat ”Livstycken”, som handlade om Majas ungdomsupplevelser.

Maja hade humor. En av hennes deviser var ” ett gott skratt förlänger livet”.

Pelle Öhlund