LRF, Lantbrukarnas riksförbund, bedömer att årets torka kommer kosta bönderna tio miljarder kronor i uteblivna inkomster. Per Pettersson är ordförande för LRF i Mälardalen, där Uppland ingår. Han välkomnar regeringes krispaket på sammanlagt 1,2 miljarder kronor, men är samtidigt osäker på om pengarna kommer ha någon större betydelse.

– Som symbolvärde är det här jättebra. Det är 1,2 miljarder mer pengar från regeringen än vi förväntat oss, säger han och fortsätter:

– Det här är en oerhört svår situation. Det pratas om att det är minskade intäkter på tio miljarder i lantbruket i år. Regeringen stöttar upp med en tiondel av det.

LÄS MER: Mjölkbonde tvingas slakta trots krispengar.

Per Pettersson tycker att regeringen borde ha satsat pengarna på andra lösningar.

– Hade de frågat mig hur vi skulle lösa det här skulle jag för det första dragit ned dieselskatten till våra konkurrensländers nivåer. De pengar som de lämnar ut nu äts upp i och med skatten på diesel så man skulle kunna säga att bönderna finansierar det här själva, säger Per Pettersson.

Men visst måste väl pengarna från regeringens krispaket hjälpa lantbrukarna?

– Jag är inte så säker på att så mycket mer pengar skulle lösa problemet eftersom det måste finnas foder att köpa också. I dag gör det inte det, med det stärker lantbruksföretagens likviditet, säger Per Pettersson.

UNT har sökt landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S) för en kommentar.