Många längs väg 282 ser stor förändringspotential i form av ökad trafiksäkerhet, bättre tillgänglighet – och i den cykelväg kommunen länge har haft planer för mellan Gunsta och Länna.

I dag finns cykelväg mellan Uppsala och Gunsta. Men sedan får cyklisten ta sig fram på mindre grusvägar, fram till Halkved, och därefter cykla vidare på landsväg 282.

Kommunstyrelsen skriver som ett tillägg i kommunstyrelsens protokoll 13 juni att det är en särskilt prioriterad fråga för kommunen att åstadkomma en cykelkoppling mellan Gunsta och Länna och på sikt vidare till Almunge.

Även om frågan sägs vara prioriterad och länge har diskutetas har inget konkret hänt.

Detta irriterar de Lännabor tidningen har varit i kontakt med.

– Jag är förundrad över att det inte finns någon riktig vilja om cykelvägen fast den funnits på önskelistan så länge. På fyra år har ingen föreslagen sträckning presenterats, hur cykelvägen ska gå och var den ska korsa vägen. Det är det minsta man kan begära efter en madatperiod, säger Mikael Ellinder, som bor i Länna.

Ellinder bjöd nyligen ut politikern Erik Pelling (S) för en cykeltur i Länna. Beskedet då var att det finns ett politiskt önskemål om cykelväg, men ingen konkret plan.

– Vi är glada att Pelling tog sig ut hit, men det var ett tråkigt besked, säger Ellinder.

Erik Pelling berättar att ett beslut om cykelväg ligger hos högre instans.

– Jag förstår att många tycker att det går långsamt och jag kan önska att vi hade haft en cykelväg klar redan i går. Cykelvägen är efterlängtad och välbehövlig. Vi har utrett vägen, men marken tillhör inte Uppsala kommun och frågan ligger hos Trafikverket och region Uppsala, säger han.

Byalaget ser brister i trafiksäkerhetsarbetet.

En riskfaktor är att vägen stundtals är hårt trafikerad av pendlarna mellan Knutby/Almunge och Uppsala med bil.

– I Länna är hastighetsbegränsningen 50 km/h, men många passerar i 70, 80 och ibland 90, säger Andreas Almstedt, ordförande i Länna byalag.

I kontakten med kommunen har byalaget önskat hastighetssänkande åtgärder, men i stället prioriteras trevliga busskurer.

De önskar en ny dragning av vägen på den södra delen av sjön Löten. Nu går vägen norr om sjön, igenom bostadsområdet.

– Det blir inget säkrare resande med hjälp av trevligare busskurer vilket beslutet gäller, säger Andreas Almstedt.

Han tror att fler kanske kommer att vilja resa med buss i framtiden, men att de som har ärenden eller ska hämta barnen kommer att behöva ta bilen även i framtiden.