För tre år sedan nappade Patrik Lander på Gröngarn på ett erbjudande från Lidén Datagruppen om fiber till sin villa. När avtalet var påskrivet hörde han inte av företaget på ett par år.

– Lidnet kom med ett erbjudande som var billigt. Vi skrev avtal 2015, sedan dröjde det och ingen information kom överhuvudtaget. För precis ett år sedan kom IP-Only med ett erbjudande och vi övervägde om Lidnet skulle genomföra installationen. Då teckande vi avtal med IP Only. Vi fick fortfarande ingen information från Lidnet, säger Patrik Lander.

IP-Only genomförde grävningen och installerade fibern i Landers hus. Då återkom plötsligt Lidnet och ville installera fibern. När Lander tackade nej fakturerade de 6900 kronor för upphävande av avtalet.

Artikelbild

| Fiber. Patrik Lander är en av de som haft problem med Lidnet.

– De har inte bemödat sig att höra av sig, presentera en tids- eller projektplan. Samtidigt har de inte gjort något som bryter mot kontraktet. Frågan om bindningstiden är skälig kan diskuteras men sen är jag vansinnigt irriterad över att man kan vara så otillmötesgående mot sina kunder, säger Patrik Lander, som hade accepterat att betala hälften av summan.

Påståendet om bristande information motsätter sig Mikael Lidén, VD för Liden Data gruppen

– Vi har skickat information flera gånger om året om vad som händer, att säga att man inte har hört av oss på flera år är en överdrift. Vi har skickat brev och lämnat lappar i deras brevlådor, säger Mikael Lidén.

Ett liknande fall har Per-Åke Sköld (Bergvreten) upplevt. För fyra år sedan tackade han ja till ett erbjudande från Lidnet. I reklambladet i avtalet påstod firman att det skulle ta mellan 12 till 36 månader för dem att ordna fiberkabeln till huset, men ingenting hände.

– Jag hörde inte av dem, fram tills i höstas, efter tre och ett halvt år. Då står en träpinne utanför tomten och en lapp från firman ligger i brevlådan. ”Vänligen märk ut var du ska ha in fibern”, säger Per-Åke Sköld.

När träpinnen placerades utanför tomten ville Per-Åke häva köpet eftersom han ansåg att det gått för lång tid mellan signerandet av avtalet och utförandet av tjänsten, och det fick han. Men då fakturerade företaget 6900 kronor eftersom att de ansåg att det inte fanns giltiga skäl att bryta det.

– Det har hänt i en dialog, med kunderna. De har blivit påminda om att vi kommer, våra killar har stått utanför för att göra jobbet och då har de nekat oss att göra dett. Då har vi tagit ut tiotusentals kronor i kostnad för att gräva fram till dem. Då har vi erbjudit dem att fullfölja installationen. Då har man ändå valt att avbryta. Då har vi tagit ut en liten del av de kostnader som vi har haft, säger Mikael Lidén.

Under hela processen med Lidnet upplevde Per-Åke kommunikationen med företaget som krånglig. När han kontaktade dem via telefon ville de att han skulle mejla, och när han mejlade skulle han sedermera skriva brev till dem. Nu har Per-Åke gjort en anmälan till Allmänna Reklamationsnämnden. Om de väljer att utreda ärendet kan det ta upp till sex månader innan det avgöras. Till EP säger Lidén att företaget har annullerat faktureringen och informerat ARN, det är information som Sköld som vid tiden för publicering inte fått.

– Jag tycker det har gått lång tid utan att de har hört av sig. Jag hade accepterat att betala en lägre summa, men inte sex tusen kronor. Hade man sagt femhundra, till och med tusen kronor hade jag betalat och allt hade varit över, säger Per-Åke Sköld.