Kommunen gjorde en omfattande kartläggning av skogsdungar, grönområden och andra öppna ytor i Särsta, tänkbara att bebygga. Men någon förtätning hann aldrig bli av och nu får dessa grönytor vara kvar.

– Vi vill inte bygga igen och förtäta på det sättet. Det är lika bra att ta bort beslutet eftersom det inte finns några planer på att genomföra det, så att vi inte skapar onödig oro, säger Peter Evansson (S), andre vice ordförande i samhällsutvecklingsnämnden.

Det var i februari 2016 som kommunstyrelsen beslutade att ge kommunförvaltningen i uppdrag att utreda vilka ytor i centrala Knivsta som gick att förtäta. Men nu vill samhällsutvecklingsnämnden upphäva detaljplaneuppdraget. Det finns ingen opposition emot detta, så förslaget kommer att gå igenom i kommunstyrelsen.

Klas Bergström (M), ordförande i nämnden, berättar att kartläggningen har lett till starka reaktioner.

– Det togs emot fel av många som bor i området, som en startsignal för att alla obebyggda tomter skulle bebyggas. Men det var aldrig syftet. Det var tänkt som en öppning ifall det skulle komma förfrågningar, säger han.

I och med fyrspårsavtalet har fokus i stället hamnat på stationsnära lägen i Knivsta och Alsike. Sedan oktober arbetar kommunen utifrån en ny prioriteringsmodell för detaljplaner. Den har tre nivåer: detaljplaner med 1) strategisk eller stor betydelse för samhällsutvecklingen i Knivsta, 2) mindre strategisk betydelse, 3) utan strategisk betydelse.

– Stora detaljplaner med stora investeringar som berör många människor får högre prioritet. Men vi kommer att jobba parallellt med alla tre nivåerna, säger Peter Evansson.

Den nya prioriteringsmodellen kommer att innebära ökad möjlighet att få igenom större byggprojekt även utanför centrala Knivsta och Alsike.