"Oppositionen funkar inte"

Nystartade nätverket OBSKnivsta ser sig som den konstruktiva opposition de tycker saknas i Knivsta kommun.

23 april 2018 06:00

"De gamla männen på Valloxvägen" kallas de av en del, Terry Carlbom och Alf Dickmark. De råkar bo på samma väg och båda anser att allt inte går rätt till i kommunpolitiken, därför startade de nätverket OBSKnivsta tidigare i år. Det är ett sätt att få upp olika frågor på bordet och öka allmänhetens engagemang.

De ser sig som en opposition, något de tycker saknas i Knivsta på grund av "decemberöverenskommelsen" som gjordes mellan blocken för att inte Sverigedemokraterna ska få en vågmästarroll.

– Oppositionen funkar inte som opposition. Där uppstår utrymme för OBSKnivsta. Det är en nödvändighet, säger Terry Carlbom.

De är noga med att påpeka att de inte är ett politiskt parti. Båda saknar i dag partianknytning i Knivsta.

Terry Carlbom är statsvetare och var ordförande i Knivsta kommunfullmäktige fram till valet 2010. Alf Dickmark är byggnadsingenjör och har arbetat inom byggnation och järnväg. För honom var Uppdrag gransknings program om Mojjen i Knivsta i augusti 2015 en ögonöppnare.

– Jag sa: detta kan inte var sant! Då tände jag till och började granska kommunkontorets arkiv och rutiner och borra i andra frågor också. Jag har bland annat hittat brister i diarieföringen som gör det svårt och ibland omöjligt att få insyn, säger Alf Dickmark.

Båda anser att kommunens viktigaste fråga just nu är avtalet med staten om fyrspår, villkorat med en utbyggnad av Knivsta med 15 000 nya lägenheter. De menar att beslutet togs utan att kommuninvånarna fick vare sig insyn eller inflytande.

– Utan medborgardialog förlorar man kunskap, klokskap och erfarenheter, säger Terry Carlbom.

Inför höstens val efterfrågar de en panel där samtliga partier är representerade så att medborgarna kan ställa frågor och få veta var partierna står. Där ser de att OBSKnivsta har en roll att spela.

– Vi är ute efter insyn så att medborgarna kan utkräva ansvar. Vi vill att alla beslut ska protokollföras, annars kan man inte överklaga, säger Alf Dickmark.

Hittills har tre diskussionskvällar hållits, på Särsta värdshus. Runt 20 personer har dykt upp. Den 3 maj ordnar nätverket en debatt i Tilasalen i kommunhuset. Då är huvudämnet överenskommelsen om fyrspår. De hoppas att företrädare för alla partier kommer.

– Det finns ingen stadsarkitekt i Knivsta. Avloppet har nått sin kapacitetsgräns. Hur har man tänkt klara den fortsatta expansionen? Det ska vi ta upp den 3 maj, säger Alf Dickmark.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Tina Lövrander

Ämnen du kan följa