Nya uppsägningar kan kosta liv

Missnöjet om nya avtalet sprider sig – nu säger 90 procent av deltidsbrandmännen upp sig i Knivsta.

26 januari 2017 18:02

På onsdagen kunde UNT berätta att ett stort antal brandmän i området Sala-Heby väljer att lämna in begäran om uppsägning som en konsekvens av det missnöje som det nya kollektivavtalet RiB 17 skapat. Nu väljer även 90 procent av de 72 deltidsbrandmän som arbetar i Knivsta, Sigtuna och Upplands-Bro att göra samma sak.

– Det blir en radikal försämring av våra villkor och ersättningar. I praktiken är det väldigt få anställda som är intresserade av att jobba under de här villkoren, säger Daniel Mustajärvi, deltidsbrandman i Knvista.

Som UNT berättat tidigare börjar det nya avtalet gälla från och med den 1 maj och innebär bland annat att ob-ersättningen och bilersättningen tas bort och bakas in i den totala ersättningen. Sveriges kommuner och landsting (SKL), som har varit med och tagit fram det nya kollektivavtalet, menar att villkoren inte alls försämras i och med RiB 17 men är medvetna om att kritiken finns bland brandmännen.

"Det har förekommit en del kritik mot avtalet där det bland annat påstås att villkoren har blivit sämre, bland annat vad gäller OB- tillägg och semesterförmåner. Detta stämmer inte. Inga värden har tagits bort ur avtalet. Däremot har vissa värden fördelats om och därefter har avtalsvärdet också höjts", skriver myndigheten på sin hemsida.

Att ändringarna i avtalet skulle medföra förbättringar är dock ingenting som deltidsbrandmännen i Knivsta håller med om.

– Jag skulle vilja höra den brandman som tycker att det här avtalet blir bättre, det borde ju SKL kunna plocka fram i sådant fall. Mig veterligen existerar inte den brandmannen. Det känns som att det mest är ett gäng tjänstemän som sitter vid sina skrivbord och tycker att de har lyckats med någonting, säger Daniel Mustajärvi.

Han själv har, efter att beslutet fattats om det nya kollektivavtalet, gjort ett räkneexempel som visar att mer än 25 procent av hans ersättning 2016 skulle försvunnit om det nya avtalet införts redan då. Nu känner han och kollegorna uppgivenhet.

– Det är klart att man hoppas att någon makthavare ska förstå den här allvarliga situationen, men det är frågan om det kommer att ske. Det bästa vore ju om SKL tog den här kritiken och backade.

Vad kommer det få för konsekvenser att nästan alla i Knivsta slutar?

– I praktiken blir det en beredskapssänkning. Man kommer inte att kunna påbörja en rökdykning inom tio minuter som nu, utan snarare efter en halvtimme eftersom det måste skickas brandmän från Uppsala. Att rädda en person som är kvar i ett brinnande hus efter en halvtimme, det händer inte. Att vara instängd så länge är i stort sett en dödsdom.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!