Knivsta I våras granskade Skolinspektionen skolverksamheten i Knivsta i kommun. Resultat: Godkänt med få anmärkningar. De efterfrågar personal med kompetens inom studie- och yrkesvägledning på lågstadiet. På gymnasienivå behöver kommunen säkerställa studiehandledning på andra modersmål än svenska. Och Sjögrenska gymnasiet fick i uppdrag att vidta åtgärder kring kollegialt lärande och arbetssätt, skriver kommunen på sin hemsida.