Knivstabor ska bjudas in i samhällsdebatten

Snart kanske just du får frågan om du vill vara med och tycka till om samhällsutvecklingen och politiken i Knivsta.

4 september 2019 12:54

I höst ska medborgarråd införas för att fördjupa dialogen med kommuninvånarna. En större grupp ska få svara på frågor på webben och ett mindre råd ska vara representativt sammansatt utifrån befolkningen.

Målet är att nå grupper som inte deltar i samhällsdebatten i dag, så att de förtroendevalda får in fler perspektiv och åsikter och därmed bättre underlag för beslut.

Vilka grupper deltar inte i samhällsdebatten i dag?

– Inga specifika grupper, men Knivstabor i allmänhet har inte haft en riktigt tydlig kanal, svarar Peter Evansson (S), ordförande i kommunstyrelsen.

Deltagandet är frivilligt, är inte risken att ni ändå inte når dem som inte brukar göra sin röst hörd?

– Det kommer naturligtvis att kräva insatser att nå fram och locka till deltagande. Knivstaborna är dock engagerade i många frågor så vi tror att det kommer att gå att lösa.

Hur ska ni nå grupper som inte är digitala, till exempel vissa funktionsnedsatta och äldre?

– Båda dessa grupper har redan egna råd tillsammans med kommunen. För dem som inte deltar där och som vill engagera sig vill vi erbjuda stöd för att möjliggöra att vara med, svarar Peter Evansson.

Till den digitala panelen ska inbjudningarna skickas ut slumpvis. Sedan ska vem som helst som är intresserad kunna ansluta sig. Till en början är den tänkt att ha 100–200 deltagare.

Det mindre så kallade fokusrådet ska bestå av tolv personer som träffas och samtalar om en eller flera frågor och får ekonomisk ersättning för det. Dessa deltagare ska bytas ut inför varje dialog.

Någon nedre åldersgräns är inte satt ännu.

– Dock har vi tankar på separata aktiviteter i skolan för att stimulera unga att delta i samhällsutvecklingen, säger Peter Evansson.

Om det här ska fungera bra gäller det att alla har blivit insatta i frågan de ska tycka till om. Det visar erfarenheter från liknande projekt i Sveriges kommuner och landsting. Och för att det ska kännas meningsfullt är det viktigt att ge återkoppling om hur resultatet använts och hur de förtroendevalda ser på synpunkterna som kommit fram.

En fast halvtidstjänst inrättas nu för att arbeta med medborgarrådet. Det ska börja införas redan i höst och vara helt utvecklat nästa år. Utöver de 400 000 kronor det kostat att utreda frågan, har kommunstyrelsen avsatt 300 000 kronor i år och lika mycket pengar nästa år. Sedan blir det en årlig kostnad i kommande budgetar.

Läs även: Alla ska vara representerade i medborgarrådet.

Läs även: KD-kritik mot majoritetens medborgarråd

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Tina Lövrander