I ett av gamla Margarethahemmets vita stenhus finns den privata vårdcentralen Knivsta Läkargrupp Praktikertjänst sedan tio år tillbaka. Drygt en tredjedel av kommunbefolkningen, 6 600 patienter, är listade där. Deras hyreskontrakt löper ut om två år och fastighetsägaren Sisyfos planerar att bygga om huset till lägenheter för äldre. 

Vårdcentralens verksamhetschef, specialistläkaren Monika Leissner, är orolig. Hon berättar att Sisyfos för flera år sedan erbjöd dem att flytta in i en låg byggnad intill, byggd som cancerklinik, där Margarethaskolan har sitt kansli bland annat. De tackade nej.

– Den lokalen är mycket mindre och inte ändamålsenlig för en vårdcentral. Jag har sagt att vi är intresserade om de bygger något nytt. Sedan har diskussionerna strandat. Det är väldigt synd om vi tvingas splittra en fungerande vårdenhet, säger hon.

Artikelbild

| Knivsta Läkargrupp delar den vänstra byggnaden i gamla Margarethahemmet med Margarethaskolan. I SKL:s patientenkät för två år sedan kom vårdcentralen i topp i patientnöjdhet i Uppsala län.

Sisyfos ägare Olle Larsson säger att flera andra vårdföretag är intresserade av lokalerna, men att de är måna om att Knivsta Läkargrupp finns kvar på Margarethahemmet.

– Vårdcentralen är en viktig pusselbit som vi är rädda om, säger han.

Tomma ord, tycker Monika Leissner:

– Jag har inget erbjudande på bordet från hyresvärden, inget praktiskt förslag att förhålla mig till. 

Artikelbild

| Knivsta Läkargrupps chef Monika Leissner vill helst vara kvar in nuvarande lokaler, men fastighetsägaren har andra planer.

Sisyfos projektledare August Michael berättar att de hösten 2020 ska börja renovera den gamla cancerkliniken för att förbereda den för en vårdcentral.

– Detta besked är det vi kan lämna i nuläget, säger han.