Inga farthinder på Russinvägen

Mycket trafik till och från förskolan, men Russinvägen kan inte räkna med farthinder.

22 juli 2019 13:05

Det är en del trafik och transporter till och från Västra Ängby förskola på Russinvägen. Vägen saknar trottoarer och en familj som bor där känner sig otrygg. De har hört av sig till kommunen om farthinder för att få ner hastigheten, men kommunen har inga sådana planer.

– Det är den vanligaste synpunkten vi får. Skulle vi tillgodose alla önskemål om farthinder skulle vi inte göra annat än bygga farthinder, säger Kristoffer Kvarnström, gatuchef i Knivsta.

Han menar att det inte går att komma upp i höga hastigheter på en så kort och krokig väg. Att det finns en förskola där gör ingen skillnad.

– Det är fordonsförarens ansvar att visa omsorg och hänsyn. Sedan kan vi i vissa fall göra hastighetsmätningar, men erfarenheten visar att på den här typen av gator är hastigheterna redan relativt låga, säger han.

Enligt Kristoffer Kvarnström kan farthinder göra skillnad vid en korsning eller om det är genomfartstrafik och dålig sikt.

– Men i så låga hastigheter som på Russinvägen får gupp ingen effekt, säger han.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Tina Lövrander

Ämnen du kan följa