Under onsdagen antog kommunfullmäktige detaljplanen för Margarethaskolan i Knivsta.

– Med detaljplanen antagen inväntar vi nu protokollet. Det ska upp på anslagstavlan och skickas ut till alla berörda. Tiden för överklagan börjar och detta är vad vi inväntar just nu, säger handläggare Elin Hedström.

Margarethaskolan har drygt 200 elever och ligger för närvarande i det gamla Margarethahemmet, ett tidigare sjukhem, där lokalerna för klassrummen i dagsläget inte anses vara lämpliga för sitt ändamål. Dessutom vill skolan utöka sin kapacitet till ungefär 380 elever, fördelat på fyra avdelningar. I byggnadens lokaler finns även vårdcentral, distriktssköterskemottagning, trafikutbildning, fastighetsbyrå och en redovisningskonsulent.

Artikelbild

| Margarethaskolan.

Turerna kring Margarethaskolans jakt på nya lokaler har pågått i drygt ett decennium och detaljplanen för skolan har både antagits och överklagats tidigare. Ärendet återremitterades av kommunfullmäktige i slutet av september i år.

– Ett område skulle upphäva strandskyddet. Kommunen bedömde att det var taget i anspråk, men inte domstolen, säger Elin Hedström.

En ändring i plankartan innebär att den del som ligger inom strandskyddslinjen omvandlas till naturområde där strandskyddet inte hävs. Kommunen ska vara huvudman för all allmän mark inom planområdet.

– Det är intressant att planen går vidare så att skolan kan byggas. De behöver utrymmet och ingen är emot att skolan ska få sina nya lokaler, säger Elin Hedström.

Kommunstyrelsens ordförande Klas Bergström (M) anmälde jäv, en form av intressekonflikt, och lämnade lokalen när ärendet skulle behandlas.