Det är femte året i rad som omställningsgruppen i Knivsta, som arbetar för ett hållbart fossilfritt Knivsta anordnar slåtterdagen. I år är även kommunen medarrangör. Det finns två syften med dagen.

– Det ena är att inspirera människor att arbeta praktiskt med fossilfri traditionell teknik i sin egen närmiljö. Det andra syftet är att hjälpa till att skapa en rikare biologisk mångfald i å-rummet längs ån, berättar Marie Kvarnström, ordförande i omställningsgruppen i Knivsta.

De gruppen ska göra är att slå bort ogräs som kirskål för att ge plats åt en rikare flora på området.

Artikelbild

| Här visas de olika liebladen och orven som är skaftet som man håller i.

Enligt Marie Kvarnström är kunskapen att slå med lie i dag begränsad.

– De flesta känner nog inte ens till det, utan använder sina bensin- eller dieseldrivna maskiner. Det är vi entusiaster som tycker att det är roligt, men intresset ökar, säger hon.

Dagen börjar med en genomgång. Carin von Köhler, natur- och vattenvårdare på kommunen, lär ut tekniken för hur man slår med lie och hur man håller lien vass.

– I Sverige finns en tradition att slipa lieblad, men det är en konst. Jag brukar jobba med så kallade knackeblad som främst finns i mellan- och sydeuropa, man tunnar ut bladet genom att knacka det mot ett litet städ, berättar Carin von Köhler medan hon visar gruppen.

Artikelbild

| Carin von Köhler visar Petra Bergkvist tekniken hur man knackar ett lieblad på bästa sätt.

Hon fortsätter:

– Det kan vara otroligt frustrerande att ha ett slött lieblad, då viker sig bara gräset under när man slår. Det är viktigt att ha ett vasst blad, man ska slå på ett sådant sätt som att man skär gräset.

Artikelbild

| Marie Kvarnström, ordförande i omställningsgruppen, gräver och planterar ut de vilda ängsväxterna.

Sedan röjer och slår de i å-rummet. De undersöker även floran som finns där och planterar ut vilda ängsväxter som vitsippor, prästkragar, gullvivor, blodnäva, luktiviol och skogskovall.

– Att vi slår gör även att det med åren kommer en rikare flora. Om man inte slår tar det höga gräset över och kväver vegetationen, berättar Marie Kvarnström.

Gruppen är på totalt åtta personer. En av dem är Allan Rodhe.

– Jag är med för att lära mig knacka och att lära mig tekniken bättre. Jag har en ganska stor tomt ute på landet i Knivsta där jag brukar slå med lie i stället för att använda trimmer eller gräsklippare. Jag brukar låta gräset växa länge, sedan slår jag med lien. Jag tycker om när det är lite ängsmark, säger han.