App ska minska utsläpp

Ny app ska hjälpa Uppsalaborna att bli mer klimatsmarta. Målet är att få 10 000 länsbor att minska sina utsläpp med fem till tio procent.

21 mars 2019 17:59

Appen heter Svalna och kommer att lanseras under Uppsalas Klimatvecka som hålls i slutet av mars. Med appen ska Uppsalaborna själva kunna gå in och mäta sitt personliga klimatavtryck.

– Användaren svarar på ett antal frågor som rör konsumtionen. Hur de reser till jobbet, hur deras kostvanor ser ut och hur ofta de flyger. Appen räknar sedan ut vilket klimatavtryck, i ton koldioxid, som personen har, säger Linnéa Haeggström, kampanjledare för Klimatlätt som är ett samarbetsinitiativ mellan Uppsala kommun och en rad andra aktörer.

– Vi riktar oss till alla medborgare i hela Uppsala län. Vi vill få så många som möjligt att engagera sig för en mer hållbar livsstil. Målet är att hjälpa människor att minska sitt klimatavtryck och göra det lättare att göra hållbara val i vardagen, säger Linnéa Haeggström.

Det ska ske på flera olika plan. Ett är genom olika kampanjer och föreläsningsserier. Det kommunala bostadsbolaget Uppsalahem kommer att arrangera hyresgästloppisar som ett alternativ till att köpa nyproducerat. Flera studieförbund ska arrangera studiecirklar om mer hållbara livsstilar och UL ska försöka få fler att åka kollektivt.

Det riktigt innovativa är dock appen Svalna.

Via Svalna kan den som vill koppla olika externa datakällor som den egna banken eller information om bilen från trafikregistret.

– Genom att koppla på din bank blir uppskattningarna av det du faktiskt köper mer tillförlitliga. Appen kan räkna ut dina utsläpp från mat, boende, resor och shopping och ger dig skräddarsydda tips på vad du kan göra för att minska utsläppen inom de här områdena, säger Linnéa Haeggström.

Men appen ska också ge möjlighet att jobba i grupp för att förverkliga sina klimatmål.

– Genom att skapa grupper kan kollegor på arbetsplatser, spelare i fotbollslaget eller grannar emellan anta klimatmål som man gemensamt kommit överens om, det blir då en rolig utmaning att leva mer hållbart, säger Linnéa Haeggström.

Klimatlätt har satt upp som övergripande mål att 10 000 personer i Uppsala län ska ha minskat sina klimatutsläpp med fem till tio procent när projektet är slut om ett år.

Det låter inte så mycket?

– Men det är ett steg på vägen. Syftet med kampanjen är att visa att det går att minska sina klimatutsläpp som enskild person. Men vi vill också visa att företag och organisationer som samverkar kan göra mycket för att hitta klimatsmarta lösningar som underlättar för medborgarna att leva mer hållbart, säger Linnéa Haeggström.

<p>Fakta</p>

Klimatlätt är ett samarbete mellan Uppsala kommun, Chalmers tekniska högskola och webbtjänsten Svalna tillsammans med en rad andra aktörer som både finns i Uppsala och nationellt; Göteborgs universitet, Region Uppsala, Sensus, Studiefrämjandet, Svenska kyrkan och Uppsalahem. Projektet genomförs inom ramen för det strategiska innovationsprogrammet Viable Cities och har beviljats medel från Energimyndigheten.

Källa: Uppsala kommun

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lennart Lindström