– Det bokförda värdet för byggnaden nu är 6 miljoner kronor, men köpeskillingen är 9,9 miljoner kronor. Vi vill ha ett förtydligande i avtalet hur de 3,9 miljoner kronor som skiljer ska hanteras. Vi trodde inte att den kostnaden skulle hamna på tekniska nämnden, och vill ha det utrett innan vi fattar beslut, säger Tomas Rådkvist (MP), ordförande i nämnden.

Förhandlingar om ett återköp av Gymnastikhuset har förts under en längre tid, och Enköpings hyresbostäders styrelse fattade redan 2018 beslut att huset som bolaget köpte 2013 från kommunen, skulle säljas.

Enligt EHB:s styrelseordförande Elisabeth Norman (C) var det först tjänstemän i kommunen och på EHB som diskuterade återköpet, men förhandlingarna fördes sedan upp på kommunalråds- och styrelsenivå.

– Det har hänt saker med byggnaden under de år som EHB ägt det, ett antal utredningar och också tekniska förbättringar, och det gjorde frågan om värdering och köpesumma komplicerad, säger Elisabeth Norman.

I juni hade man ändå kommit fram till ett avtal som såväl tekniska nämnden som EHB:s styrelse skulle få att ta ställning till. Ärendet togs också upp på tekniska nämndens möte på onsdagen, men beslutet blev då återremiss.

Ingvar Smedlund (M), kommunstyrelsens ordförande, har suttit med i diskussionerna om återköpet av Gymnastikhuset:

– Det handlar om en redovisningsteknisk fråga som vår jurist och ekonomiavdelningen får reda ut och formulera i avtalet. Tekniska nämnden ska inte behöva klä skott för det här.