Ekonomi Lönerna steg med 2,7 procent i juli jämfört med motsvarande månad i fjol. Under årets första sju månader ligger löneökningstakten därmed på 2,6 procent, enligt Medlingsinstitutet.

Löneökningarna är därmed något högre än väntat, men i linje med Riksbankens prognos, skriver Nordea-ekonomen Susanne Spector i en kommentar.

"Löneökningstakten i näringslivet har tilltagit något under året. Samtidigt har det skett en viss dämpning av löneökningarna i offentlig sektor", skriver Medlingsinstitutet.

Enligt Valter Hultén, ekonom på Medlingsinstitutet, är det i första hand inom staten som löneökningarna dämpats.

"En viktig orsak är förskjutningar av revisionstidpunkterna i polisavtalet, vilket under perioden april till september ger tillfälligt låga löneökningar för denna grupp räknat i årstakt", skriver han i en kommentar.

Sedan 2013 har lönerna i Sverige ökat med omkring 2,5 procent per år.