Många som besöker Östa naturreservat gör det för strändernas skull och under sommartid. Det vill Camilla Winqvist, miljöstrateg i Heby kommun, ändra på.

– Vintertid finns skidspår som leder ut på och runt Stormossen, det är något vi ska uppmärksamma allmänheten på så snart snön kommer och spåren är på plats. Vi kommer att ha toaletterna öppna året runt, vilket gör det lättare för människor att vara här under alla årstider, säger hon. 

För att ta sig ut på mossen under vår, sommar och höst finns 300 meter spänger av äldre modell att gå på. Dessa ska så småningom rustas upp och breddas för att fler ska kunna nå fågeltornet de leder fram till.

Artikelbild

| De nybyggda toaletterna kommer vara öppna året om.

– Vi vill göra naturreservatet mer synligt och tillgängligt för alla. Mat och toaletter hör till basbehoven, och därför satsade vi på dem först, säger hon.

Toaletterna är nya, med slamtömning istället för latrintunnor, vilket Camilla Winqvist säger underlättar skötseln av dem. Taken är av genomskinlig korrugerad plast och väggarna i omålat virke för att de ska vara så ljusa som möjligt även under den mörka årstiden. Ramper och breda dörrar gör det möjligt för både rullstolar och barnvagnar att lätt komma in.

– Vi har haft belysning längs en av stigarna i området länge, men den har inte varit igång. Vi utvecklar naturreservatet successivt och gör det mer tillgängligt, ett steg i ledet är att vi nu ska ha belysningen tänd. Det är också något vi fått önskemål om, säger hon.

Grillarna vid vindskydden har fått nytt utseende och funktion, och är tillverkade av en lokal aktör. För att det ska bli lättare att tillaga och nå maten sitter grillgallren på en svängbar arm. 

– Vi behöver förlänga borden och se till att få rätt höjd på dem, även vindskydden behöver ses över om en rullstol ska kunna komma in, säger Camilla Winqvist.

Planer finns också på en brygga för att rullstolsburna ska kunna komma närmare vattnet.

– Naturen är bitvis väldigt svår att nå. Vi har fått i politiskt uppdrag att göra den tillgänglig och mer synlig för alla kommunens invånare och besökare.

Även de fyrbenta och dess ägare ska ha en plats att vara på och få svalka sig i och därför har det upprättats en särskild plats på stranden där det är tillåtet för hundar att bada.

– Man får vara lite lyhörd och känna av signaler. Det samlades en del hundbajspåsar i hög på stranden, så nu ska en soptunna för dessa upp, säger Camilla Winqvist.