Varför har ni valt Rosens pilgrimsfärd?
– Schumann skrev det för solister, kör och piano till invigningen av salongen i Düsseldorf år 1861. Solister är bland andra hovsångerskorna Hillevi Martinpelto och Ingrid Tobiasson. Formen är oratorium, men utan några stora arior. Och vi framför det just så, på lördagen på Confidensen i Stockholm och på söndagen i Heby. Det är fråga om en otroligt vacker kammarmusik som borde spelas oftare.

I våras gjorde du ett inhopp och ledde Allmänna sångens vårkonsert i Uppsala sedan ordinarie dirigenten tvingats lämna återbud?
– Ja, det händer dessbättre ganska sällan, men jag har själv varit i den besvärliga situationen att jag varit i akut behov av en ersättare. Det blir ganska mycket jobb för inhopparen. Men Allmänna sången hade repeterat under lång tid. Kören var också mycket fokuserad på uppgiften och alla hjälpte till. Därför gick det bra.

Du är född i Tyskland men bor numera i Stockholm?
– Ja, sedan sju år tillbaka. Förutom Stockholms kammarkör leder jag också en egen ensemble med sångare från flera länder som jobbar med projekt, mestadels i Tyskland.

Har du varit i Heby tidigare?
– Nej, faktiskt inte. Jag ser fram mot att få komma dit.