Debatten blev lång och det var svårt, även för fullmäktiges presidium, att hänga med i voteringarna.

21 av 41 ledamöter, M, C och SD, röstade slutligen ja.

I det borgerliga minoritetsstyret valde L, KD och MP att inte rösta för en utökning.

Artikelbild

| Michael Rubbestad (SD) menar att rollerna som riksdagsledamot och kommunalråd på halvtid går att kombinera.

KD avstod att rösta, medan L och MP gjorde gemensam sak med S, Båp och V. Partierna anser att frågan inte är tillräckligt utredd.

Enligt kommunstyrelsens beräkningar ökar kostnaden för kommunalråden i Håbo med cirka 760 000 kronor, från 1,95 miljoner till 2,71 miljoner kronor om året.

Kommunstyrelsens ordförande får idag 62 500 kronor i månaden, som motsvarar 100 procent av det så kallade inkomstbasbeloppet. Det utökas till arvodet till 110 procent. Samtidigt höjs arvodet för oppositionsrådet från 75 procent till 100 procent.

De nuvarande kommunalråden Liselotte Grahn Elg (M) och Agneta Hägglund (S) deltog inte i beslutet utan fick tillbringa en stor del av fullmäktigemötet utanför salen.

SD röstade för att införa tre råd, men anser att de två oppositionsråden istället ska fördelas på 60 procent för S och 40 procent för SD, plus 110 procent för kommunstyrelsens ordförande.

När det förslaget inte vann gehör valde partiet att rösta med M och C.

Michael Rubbestad (SD), som efter valet blev riksdagsledamot, valdes på måndagskvällen till posten som det nya oppositionsrådet på 50 procent. Han uteslöt inte att partiet senare kommer att företrädas av någon annan person.

texten uppdateras