Under en tvådagarsperiod i mitten av augusti förra året utsattes sju personer för bedrägeri när de vilseletts att utföra betalningar för bilköp som de trodde skulle genomföras. När pengarna förts över till 20-åringens bankkonto ska pengarna tagit ut eller blivit flyttade från kontot. Åklagaren menar att kvinnan flyttat pengarna för att dölja att pengarna härrör från brott, eller på annat sätt tillgodogjort sig dem. De sju målsägarna yrkar att 20-åringen totalt ska betala 58 500 kronor i skadestånd.