Agneta Hägglund, socialdemokratiskt oppositionsråd, fick flest personkryss precis som de tidigare valen, 685 kryss i år jämfört med 984 vid valet för fyra år sedan.

Michael Rubbestad (SD) fick störst andel personkryss i sitt parti, 21,92 procent.

Den enda förändringen jämfört med hur partierna själva hade rangordnat kandidaterna på listan var alltså att agronomen Per Widen med sina 55 personkryss flyttades upp från femte till andra plats.

Artikelbild

| Tredje flest. Liselotte Grahn Elg (M) i mitten kryssades av 237. Till vänster Fred Rydberg (KD) (35 personröster, delad KD-etta med Helen Embretsén), till höger Ann-Sofi Borg (SD) (32 personröster, femma i partiet).

Helen Zeland Bodin, tidigare andranamn på C-listan, flyttas ned en placering men kommer ändå in i fullmäktige där Centerpartiet tar tre ordinarie mandat.

Widéns personkryss gör att Johan Jakobsson, tredjenamn på listan, hamnar utanför listan.

Drygt var fjärde Håboväljare, 27,48 procent, valde att personkryssa en kandidat på listan. Det var visserligen fyra väljare fler än förra valet, 3 716 mot 3 712, men eftersom det också var fler som röstade sjönk den siffran något från 29,15 procent.

Totalt var det tolv kandidater som fick över fem procent av personrösterna i sitt parti. Tio fick över 50 röster, men bara sju nådde över gränsen för båda gränserna som krävs för att bli personvald.

Artikelbild

| Owe Fröjd i Bålstapartiet fick 124 personröster, nästan en fördubbling jämfört med förra valets 65. Han fick fjärde flest personröster totalt i Håbo.

De är Agneta Hägglund (S), Michael Rubbestad (SD), Liselotte Grahn Elg (M), Anette Erling Jivenius (L), Leif Zetterberg och Per Widén (C) och Owe Fröjd (Båp).

De här fick över 50 röster: Agneta Hägglund (S), 685, Michael Rubbestad (SD), 576, Liselotte Grahn Elg (M), 237, Owe Fröjd (Båp), 124, Björn Erling (M), 98, Leif Zetterberg (C) och Jan Sundling (M), 74, Pyry Niemi (S), 63, Anette Erling Jivenius (L), 58, Per Widén (C), 55.

Artikelbild

| Michael Rubbestad (SD) fick störst andel personröster i något lokalt parti, 21,92 procent och näst flest röster totalt, 576.

De här fick över fem procent av partiets personkryss: Michael Rubbestad (SD), 21,92, Agneta Hägglund (S), 19,50, Owe Fröjd (Båp), 12,85, Anette Erling Jivenius (L), 10,90, Helen Embretsén och Fred Rydberg (KD), 8,27, Charlotta Bjälkebring Carlsson (V), 7,85, Leif Zetterberg (C), 7,16, Liselotte Grahn Elg (M), 6,77, Maria Kolak Lundeqvist (V), 6,73, Per Widen (C), 5,32, Christian Nordberg (M), 5,06.

Av de 16 som personkryssade på FI-listan, valde 13 en kandidat som "Inte lämnat samtycke". Sara Björke lämnade ju listan veckan före valet. Nya förstanamnet Christina Olofsson fick tre personkryss.

Samtliga valdistrikt i Håbo hade räknats på måndagen, men valmyndigheten understryker på sin webbplats att valresultatet kan komma att ändras fram till dess att det fastställts.