Det är det senaste förslaget som Håbo kommun nu har beslutat att ställa ut för samråd under våren.

Planeringsarbetet har pågått i åtminstone fem år. Det handlar om att kommunen, i samarbete med exploatören Grosvenor, ska utforma ett nytt centrum med bostäder, en utökning av centrumhandeln och mötesplatser.

Det var ingen enig kommunstyrelse som röstade ja till förslaget.

– Det viktigaste är ändå att vi får en bred och bra debatt och att alla Bålstabor som har åsikter lämnar in sina förslag, säger Liselotte Grahn Elg (M), kommunstyrelsens ordförande.

Kommunen har ännu inte gått ut med datum för öppet samrådsmöte, men Grahn Elg hoppas att det kommer att bli välbesökt.

Förslaget som röstades igenom på senaste kommunstyrelsemötet är att området för "Bålsta centrum etapp 6" blir något mindre än tidigare.

På förslag av Ove Fröjd (Båp) ingår nu inte parkeringen och området närmast Kommunhuset i förslaget till ny detaljplan. Det nya förslaget fick majoritet eftersom även MP och de borgerliga partierna gick med på ändringen.

De fyra S-ledamöterna i kommunstyrelsen ville dock att den plan som tjänstemännen arbetat med den senaste tiden skulle gälla.

Sverigedemokraterna röstade på återremiss eftersom partiet menar att förslaget går emot den allmänna folkviljan.

Handlar det bara om hushöjden eller är det andra frågor också?

– Det är primärt höjden. Vi ser gärna en maxhöjd i enlighet med nuvarande centrumbyggnation, men även antalet bostäder bör ses över och eventuellt minska, säger kommunalrådet Michael Rubbestad (SD).