Linjetrafik, varu- och färdtjänsttransporter samt boende i områdena omfattas inte av förbudet som alltså startar redan på fredagen. Färgerna på kartan avgör vilken tidpunkt som förbudet gäller ifrån. Rackarbergsgatan 29, som inte är markerad på kartan stängs av från och med den 29 april klockan 10.00.

Rödmarkerade gator, exempelvis Vaksalagatan förbi Stora Torget och gatorna kring Riddartorget, stängs av från och med 27 april klockan 16.00. Grönmarkerade gator, Trädgårdsgatan och Slottsgränd, stängs av från och med 28 april klockan 14.00. Orangemarkerade gator, exempelvis Västra Ågatan och Nedre Slottsgatan, stängs av från och med 29 april klockan 12.00. Blåmarkerade gator, exempelvis Östra Ågatan och delar av Dragarbrunnsgatan, stängs av från och med 30 april klockan 07.00.

På grund av att det befinner sig ett stort antal människor runt Östra Ågatan, Islandsbron och Munkgatan under forsränningen så rekommenderar man att inte köra bil där mellan 09.30 fram till 13.00 under valborgsmässoafton. Gatorna är öppna som vanligt från och med den 1 maj.