Sedan förra hösten har ett 20-tal arkeologer grävt sig ner genom jordlagren efter fynd från stadens tidigaste historia. Just nu är man inne i den spännande slutfasen, där man börjat närma sig den medeltida strandkanten.

"Unik chans"

Undersökning av lämningar i stadsmiljö på den här 1200-talsnivån är unik, enligt Emelie Sunding, biträdande projektledare på Upplandsmuseet.

Artikelbild

| Fynden av skeppsdelar pekar mot att Enköping under medeltiden var en av de viktigaste i Mälardalen.

Det handlar ofta om bostadsmiljö och tomter med bostadshus på – nu utgörs hela undersökningsområdet av den här skeppsverksamheten, säger hon och fortsätter:
Det är precis när man börjar bygga ut staden: man börjar fylla ut i vattnet och bebygga marken och då finns konstruktioner med koppling till skeppsverksamhet, handel och transporter på sjön.

Här finns en uppdragningsplats för mindre båtar och hus där arkeologteamet tror att arbetarna servats med bland annat mat. Mängder av huggspån, plankor och stockar pekar på att ytor använts för skeppsverksamhet. Bland fynden finns skeppsdelar från en kogg, ett handelsfartyg som användes av Hansan.

Till museum

Under 1300-talet bestod en stor del av Enköpings befolkning av tyskar, och fynden nu visar att det redan på 1200-talet fanns gott om tyska föremål på platsen.

Vattnet har fungerat som den primära transportvägen, både för människor och för varor som transporterats både till andra delar av Sverige men också söderut till dagens Tyskland som man haft kontakter med, säger Emelie Sunding.

Stora delar av fynden kommer att konserveras för att inte förstöras, för att sedan tas om hand av Riksantikvarieämbetet och placeras ut på museum.