I ett pressmeddelande från den statliga pensionsförvaltaren offentliggjordes att Johan Magnusson entledigas från sin befattning omgående.

Enligt fonden handlar det om att han brutit mot Första AP-fondens interna regelverk vad gäller innehav och handel med finansiella instrument.

Det har framkommit att vår vd har brutit mot våra interna riktlinjer. Jag fick kännedom om detta under sommaren, och vi tog upp det på vårt första styrelsemöte i förra veckan, säger styrelseordförande Urban Hansson Brusewitz, och fortsätter:
I fredags fattade vi beslutet att han behöver entledigas från sin befattning. Det är trist men nödvändigt.

Inte förekommit lagbrott

Johan Magnusson har varit vd på fonden sedan 2008, och har tidigare haft ledande befattningar inom SEB Wealth Management och ABB Investment Management.

Vi har haft fullt förtroende för Johan Magnusson fram till detta. Men på grund av det som inträffat har han inte längre styrelsens fulla förtroende för att kunna leda verksamheten, säger Hansson Brusewitz.

Enligt Hansson Brusewitz rör det sig om en specifik händelse som är relaterad till fondens interna riktlinjer.

Vi har inte någon anledning att tro att det har förekommit något lagbrott i det här sammanhanget, men det är ändå tillräckligt allvarligt att vi bedömer att han inte kan vara kvar i sin nuvarande roll.

Tillförordnad vd utsedd

Chefsjuristen Teresa Isele tar över som tillförordnad vd under rekryteringsprocessen av en ny vd.

Hon är en mycket kompetent person och chefsjurist och har god kontroll på myndighetens hela verksamhet, säger Hansson Brusewitz, och tillägger:
Även vår chef för kapitalförvaltningen (Mikael Angberg, reds anm) har god kompetens, och kommer att leda kärnverksamheten under rekryteringsprocessen.