För att råda bot på sjuksköterskebristen inledde vårdföretaget Attendo för två år sedan ett projekt ihop med ett företag som rekryterar sjuksköterskor från Filippinerna. I samband med det kom Kim Malaga, 32, till Sverige och Uppsala – en flytt han inte ångrat.

Kim Malaga strålar av stolthet när han visar runt på den avdelning där hans arbetskamrater och vårdtagare finns.

– Vi jobbar mycket med hur man möter varandra och dem som bor här. Varje morgon börjar vi med att fråga hur alla mår, säger Kim Malaga.

Artikelbild

Sara Jansson, verksamhetschef på Attendos omvårdnadsboende på Topeliusgatan i Uppsala, tycker att fördelen jämfört med att anlita bemanningsföretag i vården, är att kvalitén blir högre med fast anställd personal och att det är mer ekonomiskt för vårdgivarna.

– Vi är mycket nöjda med våra två trainees och med hela satsningen. Vi vill ta vårt ansvar och på lång sikt vinner ju alla på det här, säger Sara Jansson.

För att få en svensk sjuksköterskelegitimation studerade Kim Malaga först svenska i ett år på Filippinerna. Parallellt med sitt arbete i Uppsala har han sedan fortsatt studera svenska på 75 procent, under de två år som han bott i Sverige. Han har också genomfört Socialstyrelsens kunskapsprov.

På Filippinerna finns i dag så många arbetslösa sjuksköterskor, 250 000, att myndigheterna har beslutat om en reform som innebär att det under två år inte får utbildas fler.

Artikelbild

| Verksamhetschef Sara Jansson är mycket nöjd med de två trainees som de hittills tagit emot från Filippinerna.

– Jag har tidigare arbetat inom Röda korset och var handledare åt sjuksköterskestudenter på universitetet, men blev utan jobb då reformen genomfördes, säger Kim Malaga om varför han valde att flytta till Sverige.

Bakgrunden till att han vill arbeta här är också att arbetsvillkoren och lönerna är sämre för sjuksköterskor på Filippinerna.

Artikelbild

– En annan skillnad är att det inte finns omvårdnadsboenden för äldre. Vården i Sverige är mer personlig. Här pratar man mer med patienterna. Det tycker jag är bra, säger Kim Malaga.

Sara Jansson tycker samtidigt att de trainees som de tagit emot har en bra människosyn och en hög arbetsmoral.

Artikelbild

– Trots att våra länder ligger så långt från varandra har det fungerat mycket bra kulturmässigt. Våra trainees har även blivit en del av personalgruppen vad gäller såväl jobbet som after works och andra aktiviteter, säger hon.

Sammanlagt arbetar nu sex sjuksköterskor från Filippinerna på Attendos äldreboenden i Uppsala och fem inom hemtjänsten.

Kim Malaga arbetade först som undersköterska med handledning och gick sedan över till att få handledning av en sjuksköterska. Snart väntar en fast tjänst som sjuksköterska.

– Jag hoppas på att få mitt svenska sjuksköterskeleg till sommaren, säger Kim Malaga med förväntan i blicken.