– Det var en riktigt bra dag. Vi tog med politikerna ut på två gårdar och pratade om torkan, branschen och livsmedelsförsörjning. Jag tror att de fick lära sig en hel del, säger Tina Rudolphson, LRF Mälardalen.

Vad tyckte du var det viktigaste ni kom fram till?

– Det var nog att kommuner och regionen behöver se över sina avtal med skolor och äldreboenden. Nästan alla säger att de använder svenskt kött, så är det inte. Börjar de med det skulle slaktköerna som råder i dag försvinna, säger hon.

Artikelbild

| "Regeringens krisstöd är bra, men vi vet inte hur stort det är. Och vi beöver pengarna snabbt", säger Tina Rudolphson

Johan Örjes (C), var en av politikerna som var med på mötet.

– Vi pratade en del om hur politikerna kan hjälpa bönderna på lång sikt. Krisen råder just nu men den kommer med effekter längre fram, de måste vi förhindra så bra vi kan, säger han.

Under söndagen bestämde regeringen för att skjuta till pengar till stadsbudgeten för att hjälpa torkdrabbade bönder. Detta diskuterades under måndagens möte.

– Vi har inte varit generösa mot jordbruken som näringsgren, det är något vi måste förbättra. Stödet är en bra kortsiktig lösning, men vi vet ännu inte när det kommer att betalas ut eller hur stor summan är, säger Solveig Zander (C).

Under lördagen hade LRF Mälardalen ett stormöte med över 150 bönder, något som tidningen tidigare skrivit om. Där fick bönderna lämna förslag på vad politikerna kan göra.

– Den viktigaste åsikten var att vi behöver öka utbudet av svenskt kött inom kommunerna. Vi i Enköpings kommun är redan bra på att använda oss av svenskt, men vi kan bli bättre, säger Ingvar Smedlund (M).