Enköpings kommun håller på att inspektera samtliga förskolor. Varför man gör det beror på de allmänna råden från Folkhälsomyndigheten, som kommunen har valt att följa. I råden ingår bland annat att textila möbler ska dammsugas dagligen, något som tidningen har skrivit om tidigare.

– Vårt huvudfokus med inspektionerna är att se hur ventilationen fungerar på alla förskolor, men vi tittar på och följer upp andra saker också, säger Elisabet Aronsson.

Något som är återkommande för många förskolor är att det är dammigt på svåråtkomliga ytor, till exempel uppe på skåp eller under möbler. Även dammiga textila möbler och smutsiga tilluftsdon nämns i miljöinspektionerna.

Artikelbild

| För att minska damm och allergen bör storstädning och höghjödstädning utföras minst två gånger per år, enligt de allmänna råden från Folkhälsomyndigheten.

– Dammiga möbler och ytor har ingen akut påverkan på barnens eller personalens hälsa. Men det är inte bra att vara omgiven av mycket damm länge. Dammet drar åt sig partiklar som påverkar människor olika mycket, värst är det för dem som har astma eller allergier, säger Carolina Cederwall, miljöinspektör på Enköpings kommun.

När det gäller ventilationen i kommunens förskolor är några av de återkommande problemen att vissa rum känns för varma, ventilationen låter för mycket eller att den helt enkelt inte fungerar optimalt.

– Att rum blir varma kan bero på annat än luftintaget, till exempel att det saknas solskydd vid fönstren. Problemet med att ventilationen, som bakgrundsljud, låter för mycket är att det höjer den allmänna ljudnivån. Det kan i sin tur leda till huvudvärk för de som vistas i miljön, säger Elisabet Aronsson.

Enligt inspektionerna är den vanligaste bristen på förskolorna att personalen inte har koll på hur många barn som får vistas i varje rum.

– Varför man inte bör vara för många i samma rum handlar om luftkvalitén. Är det dåligt med syre och mycket koldioxid i luften blir man trött, får ont i huvudet och försämrad fokuseringsförmågan. Problemet går att lösa genom att begränsa antalet personer i rummet eller förbättra lufttillförseln, säger Carolina Cederwall.

Hur tycker ni att det ser ut över lag på Enköpings förskolor?

– Generellt ser det bra ut, de flesta problemen är enkla att fixa. Men självklart kan vi bli bättre, det är ju därför vi gör inspektioner. Vi vill att de som vistas i lokalerna ska ha det så bra som möjligt, säger Elisabet Aronsson.