– Sexton kommunikatörer är ju jättemånga. Jag ser inte att behovet har förändrats så mycket över tiden. Medborgarna är ju desamma nu som då, säger Magnus Ahlkvist, gruppledare för Vänsterpartiet i Enköping när han får ta del av statistiken. I partiets budgetförslag som presenteras den tionde juni kritiseras kommunens onödiga utgifter och den outtalade satsningen på kommunikation.

– Framför allt motsätter jag mig att det här är något som bara har hänt. Det är inga politiker som har bestämt att vi ska bli bättre på kommunikation, säger Magnus Ahlkvist som tycker att fokus på strategisk kommunikation medfört en ängslighet för att säga fel.

– Idag rådfrågas kommunikatörer och det blir en massa taktiska överväganden som vi inte gjorde förr. Helt ärligt tycker jag att vi ska skita i det, säger Magnus Ahlkvist som anser att vissa delar av kommunens kommunikationsarbete är onödigt och i vissa fall även felaktigt. I partiets budgetförslag kritiseras till exempel att kommunens kommunikatörer håller i presskonferenser och skriver interpellationssvar.

Artikelbild

– Tidigare i år har jag själv lyft frågan hur vi kommunikatörer ska samarbeta mer effektivt och väntar nu på beslut i frågan, säger Cecilia Toresäter, kommunikationschef på Enköpings kommun.

– Det är politisk kommunikation och det ska inte kommunens anställda kommunikatörer ansvara för, säger Magnus Ahlkvist.

Cecilia Toresäter, kommunikationschef på kommunen, känner inte till att kommunikatörerna skriver interpellationssvar men bekräftar Magnus Ahlkvist bild att kommunikatörer inte ska jobba med politik.

– Däremot tycker vi att det är vårt uppdrag att kommunicera om politiska beslut på till exempel en presskonferens. Dels är kommunen en politisk styrd organisation och dels är det av värde för både invånare och medarbetare att få insyn i det politiken beslutar om, skriver Cecilia Toresäter i ett mejlsvar. Hon menar att ökningen av personer som jobbar med information och kommunikation är befogad och att andra kommuner också ökar antalet kommunikatörer.

– Det beror på den förändring som har skett i samhället och att kommunerna växer. Vi måste tillgodose invånarnas behov av information och dialog och tyvärr även ibland kriskommunikation som exempelvis bakterier i dricksvatten. Vi har helt andra krav på oss idag än för tio år sedan, till exempel flera större lagkrav som exempelvis GDPR, skriver Cecilia Toresäter, som bjuder in Vänsterpartiet för att diskutera vidare.

– Tidigare i år har jag själv lyft frågan hur vi kommunikatörer ska samarbeta mer effektivt och väntar nu på beslut i frågan, säger Cecilia Toresäter.