Socialnämnden har stramat åt riktlinjerna för försörjningsstöd. Den som får ekonomiskt bistånd från kommunen har inte längre rätt att ha en bil.

– Vi anser att det är rimliga krav. Får man försörjningsstöd är det fel att ha en realiserbar tillgång som har ett värde, säger Solweig Eklund (S) ordförande i socialnämnden.

Omkring 65 hushåll berörs av förändringen. Varje fall bedöms dock individuellt och de som verkligen har behov av en bil kan få ha kvar den. Resor ska dock i möjligaste mån ske med allmänna kommunikationer.

Artikelbild

| Den som får ekonomiskt bistånd från kommunen har inte längre rätt att ha en bil.

– Man måste kunna motivera att man behöver bilen av andra aspekter än att bara ha en bil, exempelvis arbetsresor eller funktionsnedsättning, säger Solweig Eklund.

Övriga kommuner i länet har redan liknande krav vilket är en anledning till att man nu ändrar reglerna. Besparingskrav är en annan anledning.

– Med de sparbeting vi fått måste vi se om det går att få ned kostnaderna, vi tittar på allt inom förvaltningen, säger Solweig Eklund.

Det gör att man även sett över reglerna för julpeng. Tidigare har barnfamiljer som haft ekonomiskt bistånd i tre månader kunnat ansöka om extra pengar för julperioden. Nu skärps reglerna och det krävs att man haft ekonomiskt bistånd i tio månader.

– Om man haft inkomst så nyligen som för tre månader sedan anser vi att man har en bättre ekonomi, säger Solweig Eklund.

Villkoren för julpengen blir då samma som för sommarpengen där tio månader är den tidsperiod som gäller.

2017 betalades cirka 100 000 kronor ut i julpeng i Enköpings kommun.