Regeringen vill förbjuda användning av mobiltelefoner på lektionstid i grundskolan. På Kunskapsskolan vet man hur det är. Där är man nu inne på tredje året med ett totalt mobilförbud för eleverna.

Rektor Lars Jonsson har beslutat om regeln för användning av mobiltelefoner på skolan. Samma regel gäller på Kunskapsskolan i Västerås, där Lars Jonsson också är rektor.

Varje morgon inleds i klasserna med att elevernas mobiltelefoner samlas in och läggs i ett mobilhotell (en låda med fack för telefonerna). Vid skoldagens slut får eleverna tillbaka telefonerna.

Artikelbild

| Telefonen kan vara en distraktion, något som förstör studieron under skoldagarna.

– Man får inte ha telefonerna på rasterna heller, berättar Lars Jonsson.

Läraren Sara Andersson tror att mobilförbudet gör eleverna tryggare och mindre stressade. Eleverna slipper (kan inte) vara ständigt uppkopplade och hänga med på vad som läggs ut på bland annat sociala medier.

– Det är mycket som händer på nätet som man kan gå och fundera på. Det är bra att man är helt fri från det hela dagarna, säger Sara Andersson.

En del elever ser det som en inskränkning i den personliga friheten, men de allra flesta är positiva till förbudet, enligt Lars Jonsson.

Eleverna Maja Schelin och Max Unosson i årskurs åtta tycker att regeln är bra.

– Man blir mer fokuserad på lektionerna och framförallt kan man prata mer med varandra på rasterna, säger Max Unosson.

Personalen behöver inte lämna ifrån sig sina mobiltelefoner, men Sara Andersson brukar ändå göra det. Lars Jonsson har däremot med sig telefonen under dagarna, men undviker att flasha med den i skolkorridorerna.

– Jag tycker att vi vuxna har ett stort ansvar. Vi måste vara förebilder och till exempel inte ha med oss mobilen in i sovrummet eller sitta med mobilen framför oss när man äter tillsammans, säger rektorn.

Max Unosson och Maja Schelin berättar att de inte heller vill tappa koncentrationen på grund av sina telefoner när de sitter hemma och gör läxor.

– Jag har telefonen i mitt rum, men jag brukar gömma undan den i något skåp eller så för att inte bli distraherad, säger Max Unosson.

– Jag brukar sätta den på flygplansläge, säger Maja Schelin.

Lars Jonsson hoppas på ett nationellt mobilförbud i skolorna.

– Jag tror att det vore jättebra för alla skolor. Forskning visar så tydliga resultat, att man blir sämre och stressad av telefonen.

Även om eleverna på Kunskapsskolan inte får ha mobiltelefoner har de tillgång till digital teknik i form av bärbara datorer.