EKOLSUND Nu har järnvägsbanken över Ekolsundsviken rustats upp. Det var efterlängtat och många trängdes i solskenet vid söndagens invigning.

Besökarna kom vandrande till brofästet i Ekolsund både från öster och väster, från Krägga och Stämsviks-hållet i Håbo och från Ekolsund på Enköpingssidan.

Sådana promenader har det blivit många fler av den senaste veckan, sedan medlemmarna i Leaderprojektet gjort den senaste finputsningen, vittnar projektledaren Karl-Erik Thulin och Abbe Nyström, vars fastighetsbolag köpte loss järnvägsbanken av Trafikverket i början av förra året för en symbolisk summa.

Artikelbild

| Välbesökt invigning och folk trängdes i solskenet vid den lilla bron och järnvägsbanken.

– Vi var 75 personer här när vi röjde ris senast, visst finns det ett stort intresse för det här, säger Thulin.

Nu hoppas de på fortsatt stöd av kommunerna, till exempel med några parkbänkar och sittplatser längs vägen.

Jenny Lindberg från projektägaren Håbo Marknads AB säger att Krägga är ett av de områden i kommunen som pekats ut där det finns utvecklingspotential för besöksnäringen, och som fått ett lyft sedan Krägga Café och lanthandel dragit i gång sin verksamhet.

Det har gått att ta sig över järnvägsbanken även tidigare, men en osäker bro och underlag av sprängsten, har fått många att avstå.

Artikelbild

| Projektledaren Karl-Erik Thulin och Abbe Nyström vars bolag köpte järnvägsbanken för en symbolisk summa av Trafikverket.

Karl-Erik Thulin från Bålsta, med sommarstuga i Hammarsudd på Enköpingssidan, har varit en av de mest aktiva, men även lokala politiker har genom åren påpekat behovet av att göra något åt framkomligheten på järnvägsbanken.

I invigningstalet hyllade Karl-Erik Thulin Abbe Nyström och hans i höstas bortgångne hustru Kerstin som två av de mest drivande. Många njöt och gladdes i solskenet vid Ekolsundsviken. Nu ökar möjligheterna till en trivsam promenad över kommungränsen.