Träffpunkterna ska drivas av frivilliga

Närmare 2000 namnunderskrifterna hjälpte inte. På tisdagen beslutade vård- och omsorgsnämnden att kommunen inte ska driva träffpunkterna för allmänheten.

27 juni 2019 11:09

Som EP rapporterade i onsdags beslutades att omvårdnadsboendet Malin läggs ned till följd av att det i dagsläget finns för många platser inom kommunens omsorg och förvaltningen har hårda besparingskrav.

Läs mer: Malin läggs ned

Under det extrainsatta sammanträdet på tisdagen beslutades även att kommunens tjänster som aktivitetsledare ska tas bort vid träffpunkterna, både de fristående och de vid omsorgsboendena, och verksamheten tas över av frivilligorganisationer.

– Vi har en dialog med pensionärsorganisationerna och de klarar av att sköta träffpunkterna i stan. När det gäller landsbygden ska vi ha ett möte med föreningarna i höst och ser en öppning där, säger Bitte Myrsell (M), ordförande i vård och omsorgsnämnden.

Oppositionen ville dock behålla träffpunkterna för allmänheten på landsbygden och reserverade sig mot beslutet. Man yrkade på en central samordnare som ska hjälpa pensionärsorganisationerna, ett förslag som gick igenom.

– Vi yrkade även på att aktivitetsledarna skulle vara kvar vid boendena, men nu får de förlita sig till omsorgspersonalen för aktiviteter, säger Solweig Sundblad (S), vice ordförande i vård- och omsorgsnämnden.

Ett tiotal tjänster berörs och där kommer man utifrån kompetens hos medarbetarna försöka erbjuda andra tjänster inom förvaltningen.

Beslut gällande syn- och hörselkonsulenten sköts på framtiden då regionen ännu inte lämnat sina synpunkter på ärendet. Normen för tillsyn nattetid blir att man i första hand ska använda kameratillsyn men där kommer enskild bedömning att göras från fall till fall.

Att besparingsförslagen togs före sommaruppehållet ansågs viktigt.

– Det är jättepositivt för förvaltningen då omställningsarbetet tar tid. Det är även bra med besked för medarbetarna före semestern så de inte behöver gå i ovisshet, säger Lotta Tronêt, chef vid vård- och omsorgsförvaltningen.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Maria Hedenlund