Grisproduktionen är en gren som har drabbats av både högre foderpriser och en minskad efterfrågan på kött.

– I vissa fall har foderkostnaderna ökat med 40 procent, det är tufft. Sen har troligen grillförbudet under sommaren påverkat efterfrågan, säger Victoria Gustafsson vid LRF Konsult i Enköping.

Även nötköttsproduktionen och mjölkproduktionen påverkas av de höga foderpriserna och av bristen på foder.

Artikelbild

| ”Vi märker att Jordbruksverkets subventionerade rådgivning har ökat under hösten” säger Victoria Gustafson och Fredrik Engström vid LRF Konsult i Enköping.

– Trenden för mjölk är ändå positiv då den stora efterfrågan på smör driver upp mjölkpriserna, säger Fredrik Engström vid LRF Konsult.

Bristen på foder ökar priset på spannmål men det kan ändå inte kompensera det stora skördebortfallet.

– Globalt finns det även stora lagernivåer på spannmål som tynger ner priserna, säger Fredrik Engström.

Hur lantbruksföretagen i Enköpingstrakten klarat årets torka varierar.

Artikelbild

| Lars-Erik Wärn vid Boda gård är en av traktens spannmålsbönder som drabbts hårt av årets torka. Hunden Nova följer husse på gården.

– Det beror exempelvis på vad man hade med sig in i året, och vilka jordar man har, säger Victoria Gustafsson.

Några konkurser har de ännu inte sett bland sina kunder.

Artikelbild

| ”Vädret växlade extremt, vi kunde se regnmolnen gå över grannens fält där de fick regn, men vi fick inget” säger lantbrukaren Lar-Erik Wärn.

– Det är för tidigt att säga hur det går, många stora utgifter kommer nu till vintern.

Vid Boda gård strax utanför Enköping odlar Lars-Erik Wärn spannmål och vall. Gården består av 210 hektar och man driver hästverksamhet med ett tiotal hästar i stallet.

Hästarna gör att vallskörden är viktig. 'Normala' år säljer man vallfoder men i år räcker det precis till det egna behovet och någon enstaka kund.

– Eftersom det var torka även förra året vågade jag inte plöja upp de gamla vallarna så vi hade dubbel areal vall och det var tur, säger Lars-Erik Wärn som driver Boda Ranch tillsammans med sambon Lotta Redén.

Spannmålsskörden räknar han med blev halv. Höstvetet låg lite högre, på omkring 70 procent, havren och maltkornet på 40-50 procent av normalskörd.

– Man vet att det går upp och ner men det var extremt i år och vädret kan man inte styra. Det var frustrerande, vi hade inget bete i hagarna så vi fick fodra med hö som skulle användas i vinter, säger Lars-Erik Wärn.

Nu blir det ett par år utan investeringar i företaget för att komma ifatt.

– De ekonomiska reserver vi hade går åt och det tar tid att bygga upp det igen även om vi får normalskördar. Blir skördarna dåliga även nästa år vet jag inte hur det går, säger Lars-Erik Wärn.

Trots sommarens torka och en sämre lönsamhet ser en stor del av lantbrukarna ljust på framtiden och tror på en bättre lönsamhet hösten 2019, enligt LRF Konsults undersökning.

45 procent av de tillfrågade tror att lönsamheten kommer att vara mycket eller ganska god om ett år. Den största förväntade ökningen finns hos växtodlingsproducenterna.