Stödet har beviljats av Leader Mälardalen och finansieras alltså av EU. Planen är att Stenhuset i Skoklostret som ny mötesplats ska ge nytt liv till närområdet.

– Nu ska vi samla ihop föreningar och privatpersoner som vill hjälpa till med att styra upp evenemang och träffar i lokalerna, säger Jenny Lindberg, projektledare, besöksnäring och information vid Håbo Marknad AB.

Jörgen Allstedt är personen som kommer att jobba som samordnare och leda det praktiska arbetet.

– Vi är fortfarande i ett tidigt skede. Jag kommer att sätta ihop en styrgrupp där vi ska reda ut vad vi ska och kan göra för att få nytt liv häromkring.

Projektet kommer att pågå i två år och börjar 1 maj.