De senaste årens nyårsnätter har många firande ungdomar och vuxna samlats på Stora torget i Enköping. Det har skjutits fyrverkerier vid dessa tillfällen och det har hänt att personer har skadats i samband med okontrollerat hanterande av raketer och andra pyrotekniska varor.

Ludvig Roswall på polisen i Enköping och Håbo är nöjd över att Enköpings kommun till den stundande nyårsaftonen har ändrat i reglerna i sina lokala ordningsföreskrifter angående fyrverkerier. Förändringen innebär att polisen har möjlighet att stoppa dem som har tänkt smälla fyrverkerier på bland annat Stora torget.

– Det har varit farliga situationer i flera års tid. Man får gärna komma till torget på nyårsnatten, men man får inte ta med sig raketer dit, säger Ludvig Roswall.

Den som trots allt tar med sig fyrverkerier dit kommer att få dessa beslagtagna, enligt polisen.

I lokala ordningsföreskrifterna står: "Tillstånd av polismyndigheten krävs alltid för att använda pyrotekniska varor i centrala Enköping. Med centrala Enköping avses det område som ramas in av Fjärdhundragatan, Tullgatan, Östra Ringgatan och Ågatan." Ingen hade på fredagen sökt ett sådant tillstånd hos polisen.

När det gäller övriga områden med sammanhållen bebyggelse (områden utanför centrum) finns ett undantag från tillståndsplikten från klockan 21 på nyårsafton till klockan 01 på nyårsdagen.

Enköpings kommun har dock inte förstått innebörden av sina egna ordningsföreskrifter, att döma av det som går att läsa om fyrverkerier på Enköpings kommuns hemsida eftersom man där inte har gjort skillnad på vad som gäller i centrala Enköping jämfört med övriga offentliga platser.

En ny lag i hela Sverige innebär att det inte blir tillåtet att köpa raketer på pinne från och med halvårsskiftet 2019.