Den årliga statistiken från Viltskadecenter, över skador orsakade av fredat vilt, visar att det betalades ut 10,5 miljoner kronor till förebyggande åtgärder i landet medan ersättningen för skador på tamdjur låg på cirka en miljon kronor.

I Uppsala län gav länsstyrelsen 450 000 kronor i bidrag till åtgärder för att förebygga skador av rovdjur, främst till rovdjursstängsel. Ersättning för skador på tamdjur var i länet 35 000 kronor.

Hur stora ersättningarna för rovdjursskador är varierar från år till år.

Artikelbild

| Tranor och gäss kan orsaka skador för stora belopp när de betar på jordbruksmark. I Uppsla län betalade länsstyrelsen ut 190 000 kronor i ersättning för förebyggande åtgärder och skador på gröda förra året.

– Det sker ju inte ett visst antal angrepp per år, har man otur kan det snabbt dra iväg. Det gäller skador av både rovdjur och fågel, säger Sebastian Olofsson, vilthandläggare på länsstyrelsens miljöavdelning.

En flock gäss eller tranor i gröda kan orsaka skador för stora pengar.

– Men tur nog har vi inte haft så mycket av det senaste året, säger Sebastian Olofsson.

I Uppsala län betalades 190 000 kronor ut i ersättning för förebyggande åtgärder och skador på gröda, i landet 11,3 miljoner kronor. Området kring Hjälstaviken öster om Enköping och kring Tierp i Norduppland är de mest utsatta i länet.

Skadorna på tamdjur varierar också. Framför allt är det får som angrips av lodjur eller varg men även hundar angrips.

I Uppsala län dödades sex får av varg under året. Skador på tamdjur gjorda av varg är flest i Dalarna där sammanlagt 62 får angreps.

Även lodjur skadar tamdjur och i Uppsala län dödades sex getter och två hjortar av lodjur under året. Flest lodjursangripna djur fanns i Västra Götaland med 105 stycken.

Skadorna av varg var högst 2009 och har därefter minskat något medan lodjursskadorna låg högst 2006 för att därefter minska och sedan öka de senaste åren.

Att se storleken på rovdjursstammen genom antalet angrepp går inte. Fler rovdjursindivider ökar visserligen sannolikheten för ett angrepp men det finns inget rakt samband enligt Sebastian Olofsson.

– Vi har haft tio individer av varg i Norduppland i flera år utan att några angrepp skett. Och bland lodjuren kan det vara vissa individer som är mer benägna än andra att angripa tamdjur.

Faktorer som att djurägarna är mer medvetna och sätter upp rovdjursstängsel påverkar också statistiken.

Uppsala län är ett av sex län i landet där hund blivit dödad av varg 2017. Det skedde i Storvreta utanför Uppsala.

Flest hundar, fem stycken, dödades i Stockholms län och i Gävleborg med fyra. Även lodjur har dödat hund, i Västerbotten. Flest skadade hundar av lodjur finns i Uppsala län och Västra Götaland med två hundar i respektive län.