Region Uppsala subventionerar behandling av akuta och kroniska besvär i rygg, axlar och skuldror via avtal med ett antal privata kiropraktorer. Via regionen brukar de totalt ta emot drygt 5 000 patientbesök årligen.

Enligt Region Uppsala beror de uteblivna behandlingarna på att gamla avtal med kiropraktorerna löpt ut och nya har handlats upp. Delar av de upphandlade avtalen har dock överklagats till förvaltningsrätten. Det gällde för Enköping och Håbo kommuner, men samma sorts avtal fanns också i Uppsala och Knivsta kommuner.

– Därför kunde vi juridiskt inte starta upp verksamheten där förrän överklagandet var avgjort i rätten. Nu är det avgjort till Regions Uppsalas fördel så verksamheten startar både i Enköping, Håbo, Uppsala och Knivsta kommuner den första september, säger Carina Bäckström, vårduppdragschef vid Region Uppsala.

Vissa av de gamla avtalen slutade gälla vid årsskiftet, andra den sista april. Det innebär att patienter i Enköping har varit utan kiropraktor i åtta månader och i Uppsala-Knivsta i fyra månader.

Varför kan man inte göra en akut åtgärd och köpa in kiropraktorhjälp tillfälligt?

– Att direktupphandla är krångligt rent juridiskt när en upphandling fortfarande pågår. Vi förlängde avtalen i 24 månader, längre än så går det inte. Det är dessutom svårt att veta hur lång tid det tar innan en överklagad upphandling är avgjord. I det här fallet tog det sex månader, säger Carina Bäckström.