Stig Lundh är ordförande i den grupp som arbetar vidare med nedlagda J P Johansson-sällskapets intentioner. Gruppens förslag är att skapa ett Forum Bahco med utställningshallar, plats för företagsnätverk och möten mellan företag och kunder som ett sätt ”för Enköping att befästa sin position som tekniskt rikscentrum för innemiljö”.

Gruppen ser Gamla Hamnverken som lämplig lokalisering, och vill att kommunen tillsätter en arbetsgrupp för att vidareutveckla idén.

Magnus Ahlkvist (V) yrkade med hänvisning till frågans vikt att fullmäktige i stället för kommunstyrelsen ska fatta beslut om medborgarförslaget. Yrkandet avgjordes efter votering med 34 av 51 röster för att beslutet ska ligga kvar hos kommunstyrelsen.