I kväll sammanträder det nya kommunfullmäktige i Enköping. Församlingen leds av Rolf Carlsson som företräder (S), det största oppositionspartiet, och det är han som har utslagsrösten om det skulle bli så kallad votering, röstning.

– Jag kan tycka att det är olyckligt att det blev så här, uppenbarligen har tre personer i Allianskoalitionen inte röstat på vår kandidat. Men de rösterna hade inte påverkat resultatet, säger Ingvar Smedlund (M), kommunstyrelsens ordförande.

Att Rolf Carlsson som ordförande har utslagsröst tror inte Ingvar Smedlund kommer att påverka besluten i fullmäktige i någon större utsträckning:

Artikelbild

| Anders Lindén och SD:s åtta ledamöter i fullmäktige, såg en möjlighet att "knäppa Alliansen på näsan" vid ordförandevoteringen.

– Det är min och koalitionens sak att förbereda ärendena så väl i nämnder och i kommunstyrelsen att vi är hyfsat säkra på att våra förslag går igenom, säger Ingvar Smedlund.

Rolf Carlsson fyllde 80 i år och tvekade innan han tackade ja till att bli nominerad som ordförande ännu en mandatperiod, men lockades av att fortsätta ett uppdrag som han beskriver som spännande:

– Visst är det en väldigt ovanlig situation och skulle ett läge uppstå där min röst avgör är jag självklart socialdemokrat, säger Rolf Carlsson.

Han håller för sannolikt att inte alla som röstade för honom i voteringen var medvetna om hur viktig hans röst potentiellt skulle kunna bli. I stort sett halva fullmäktige är helt nya i politiken:

Artikelbild

| Kommunstyrelsens ordförande, Ingvar Smedlund (M) tycker att det var olyckligt att minoritetskoalitionen inte höll ihop.

– Det är också en speciell situation med den nuvarande koalitionen som varken har majoritet i fullmäktige, styrelser eller nämnder. Det troliga är att man hittar lösningar innan förslag kommer till fullmäktige.

Rolf Carlsson betonar att ordförandes uppdrag är att hålla ordning på debatter och fatta tydliga och korrekta beslut:

– Att jag blev vald är en sorts kvitto på att jag lett fullmäktige med oväld och det ger legitimitet. Det är inte heller någon uppoffring, tvärtom är det intressant.

För Anders Lindén, gruppledare SD-ledamöterna i fullmäktige, varav åtta ordinarie och sju, inklusive han själv, är nya, var nomineringen av Rolf Carlsson känd före mötet.

– Vi var överens om att rösta på Rolf Carlsson som vi vet är duktig och har skött sig bra, men det var också för att knäppa Alliansen på näsan eftersom de inte förhandlat med oss. Det har pratats men inte förhandlats.

Att Rolf Carlsson nu har utslagsröst ser han inte som ett problem.

– Om Alliansen ska få igenom sina förslag måste de tala med andra partier, men det kan bli fler voteringar. Vi kommer att stödja förslag vi tycker är bra enligt vår ideologi, och jämnt röstläge skulle det kunna bli bara om några avstår från att rösta.